Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołało grupę roboczą, która przygotowała niniejszy poradnik, zawierający rekomendowane działania asystenta rodziny w zakresie wskazanym w ustawie „Za życiem”. W skład tej grupy wchodzą przedstawiciele dotychczasowych realizatorów asysty rodzinnej, zarówno z jednostek samorządowych, jak i pozarządowych, w tym reprezentanci Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny.

Poradnik zawiera opis sytuacji, w których może zostać udzielone kobiecie i rodzinie wsparcie asystenta rodziny, oraz wskazuje potrzeby kobiet w ciąży i rodzin, które wynikają z oczekiwania lub przyjścia na świat potomstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka ciężko chorego. Informacja o problemach zdrowotnych dziecka jest zazwyczaj dla kobiety i jej rodziny sytuacją kryzysową, wymagającą zewnętrznego wsparcia. Pozostawienie rodziny samej w tym ważnym dla niej momencie może bowiem generować kolejne problemy.

Na tym tle opracowano i przedstawiono różne możliwości kompleksowego wsparcia kobiet w ciąży i rodzin wynikające z połączenia dotychczasowych działań asystenta rodziny (na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny) z nowymi wytycznymi (ustawa i program „Za życiem”).

 

Pliki do pobrania:

Rekomendacje metodyczne oraz organizacyjne:  Asystent rodziny w ustawie Za zyciem Rekomendację

Zaświadczenie lekarskie oraz informator:

Zdrowie matki i dziecka