Kontakt

Dane kontaktowe

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny
ul. Tadeusza Kościuszki 35
44-100 Gliwice

tel.: 512-152-386
emial: kontakt@osar.com.pl

NIP: 6312662530
REGON: 364331195

Numer rachunku bankowego:
ING Bank Śląski: 85 1050 1298 1000 0090 3094 4988

KRS 0000611306
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Skontaktuj się z nami