O OSAR

„Kto wierzy w obecność dobra w drugim człowieku, rozbudza je w nim.”
Jean – Paul Sartre

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny zostało zarejestrowane w kwietniu 2016 r. i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami). Idea jego powstania zrodziła się podczas IV Zlotu Asystentów Rodziny w Warszawie we wrześniu 2015 r.
Ponieważ asystenci rodziny i środowiska z nimi związane dostrzegli konieczność podjęcia działań mających na celu przede wszystkim profesjonalizację zawodu asystenta rodziny. Jest to nowy zawód, którego zakres obowiązków nie jest jeszcze wszystkim znany i pojawia się szereg interpretacji jak powinna wyglądać praca asystenta rodziny i różne wyobrażenia jego pracy. Powołując do życia nasze Stowarzyszenie chcemy przybliżać idee, na których oparta jest nasza praca. Pragniemy promować i rozwijać asystenturę rodziny, wspierać rozwój ludzi pracujących, jako asystenci rodziny, oraz dążyć do integracji i profesjonalizacji zawodu.
Celem naszej działalności jest również pomoc tym, z którymi pracują asystenci, czyli rodzinom. Zdajemy sobie sprawę, że rodzina to najważniejsze i pierwsze środowisko, w którym żyjemy i nabywamy podstawowych umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, ale przede wszystkim do tego, by móc się w pełni rozwijać.
W ramach naszej działalności chcemy również podejmować działalność kulturalną, oświatową i edukacyjną. Pragniemy wspierać inicjatywy społeczne i dobroczynne na rzecz rodziny jak również ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.
Nasze cele zamierzamy realizować poprzez organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji angażując się w udział w projektach społecznych.
Jesteśmy współorganizatorami Ogólnopolskich Zlotów Asystentów Rodziny, których celem jest przede wszystkim wymiana doświadczeń specjalistów, zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu pracy z rodziną, opracowywanie standardów pracy oraz kodeksu etycznego asystentów rodziny. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwowymi działającymi na rzecz dzieci, rodzin i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.
Jeśli jesteś osobą zainteresowaną pracami stowarzyszenia, dowiedz się więcej na temat naszych działań, zapoznaj się ze statutem stowarzyszenia oraz skontaktuj się z nami. Jesteśmy otwarci na współpracę i czekamy na Twój kontakt.