Zarząd

Agnieszka Macyk

Prezes Zarządu

Marta Zadworna

Członek Zarządu

Małgorzata Mróz

Wiceprezes Zarządu

Roman Napiórkowski

Członek Zarządu

Anna Grzybowicz

Sekretarz

Paulina Włodarczyk

Członek Zarządu