Zostań członkiem

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Jeśli jesteś asystentem rodziny lub sympatyzujesz z tą grupą zawodową, zapoznałeś się ze Statutem naszego Stowarzyszenia i chciałbyś zostać jego członkiem wystarczy jedynie:

 1. Wydrukować deklarację członkowską.
 2. Wypełnić drukowanymi literami.
 3. Podpisać własnoręcznie.
 4. Zeskanować i wysłać ją drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: kontakt@osar.com
  lub pocztą na adres naszej siedziby:
  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny
  ul. Kościuszki 35
  44-100 Gliwice
 5. Czekać na wiadomość od nas o przyjęciu do Stowarzyszenia.
 6. Opłacić składkę członkowską:
  Numer rachunku bankowego:
  mBank: 06 1140 2004 0000 3802 7757 0698

Po dopełnieniu wszelkich formalności można już przystąpić wspólnie z nami do realizowania celów Stowarzyszenia i zgłaszać nowe pomysły, by działać wspólnie na rzecz Asystentury Rodziny w Polsce oraz na rzecz rodzin, z którymi pracujemy.