Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału w kursie kwalifikacyjnym ,,Asystent rodziny” (akredytacja MPiPS) – dla osób z wyższym wykształceniem na dowolnym kierunku lub wykształceniem średnim w wymiarze 231 godzin (zgodnie rozporządzeniem MPiPS z 9.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny, posiadamy zgodę Departamentu Polityki Rodziny na prowadzenie takich szkoleń).

http://asystentrodziny.info/art,35,zapraszamy-na-kurs-kwalifikacyjny-asystent-rodziny-231-godz-z-akredytacja-mrpips