W dniach 13-15 marca br. w gmachu Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyły się bezpłatne szkolenia dla asystentów rodziny organizowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz.1860) rozszerzającej zakres zadań asystenta rodziny. Łącznie przeszkolonych zostało ok. 600 asystentów rodziny, podzielonych na trzy grupy według województw. Nabór  uczestników odbywał  się  za  pośrednictwem  służb wojewody.

         Przypominamy. Asystentowi rodziny, zgodnie z ustawą „Za życiem”, przypisana została funkcja koordynatora w zakresie kompleksowego wsparcia  kobiety w ciąży oraz jej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kobiety w ciąży powikłanej lub kobiety rodzącej dziecko, u którego zdiagnozowano w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

           MRPiPS powołało grupę roboczą, która przygotowała poradnik, zawierający rekomendowane działania asystenta rodziny w zakresie wskazanym w ustawie „Za życiem”. W skład tej grupy wchodzą/weszli przedstawiciele dotychczasowych realizatorów asysty rodzinnej, zarówno z jednostek samorządowych, jak i pozarządowych, w tym reprezentanci Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny.


               W części oficjalnej konferencji szkoleniowej goście oraz uczestnicy szkolenia zostali przywitani przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pana Bartosza Marczuka, który przypomniał, że Asystentura to ważny element wsparcia rodziny. Pan Minister przekazał, że Ministerstwo przygotowuje przegląd ustawy o pieczy zastępczej, „… chcielibyśmy do końca tego półrocza mieć gotowe pomysły, Ministerstwo jest otwarte na nowe postulaty… nie zamykamy drzwi przed Państwem…”

          Minister przekazał, iż zwiększono z 70 mnl zł na do 120 ml zł pulę, przeznaczonego dofinansowania ze środków finansowych Funduszu Pracy, podkreślając jednak o 1/3 wypłacalności leżącej po tronie gminy dofinansowania do zatrudnienia asystenta rodziny. Minister dodał: „Chcemy, aby się to przekładało na Państwa wynagrodzenia, pensję – poczucie stabilności. Wymagamy od gmin, aby zatrudniały Państwa
na etatach”. Dodając, iż „wierzymy w to, że coraz więcej gmin, dzięki właśnie takim spotkaniom, dzięki tym dobrym praktykom,o których mówi Gdynia jak również Pani Izabela Krasiejko,coraz więcej ludzi którzy w tych gminach są, będą widzieli, że tak naprawdę z perspektywy długoterminowej, nawet przeliczając to na pieniądze to się będzie nadzwyczajnie opłacać.”

           W części oficjalnej wystąpili również, Pani Anna Widarska – Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia; Pan Mirosław Przewoźnik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

           Szkolenie przeprowadzili Izabela Krasiejko, Lidia Zeller, oraz eksperci z MOPS Gdynia – Franciszek Bronk, Mirosława Jezior oraz Edyta Sinacka-Kubik Gdynia. Podczas wykładów prelegenci omówili podstawowe założenia pracy asystenta rodziny w ramach ustawy „za Życiem” oraz przypominali jak ważną rolę odgrywają asystenci w życiu każdej rodziny, z która pracują. W ustawie „Za życiem” podstawą jest zrozumienie, wsłuchanie się w problemy drugiej osoby, kobiety, rodziny, która albo już ma dziecko z niepełnosprawnością albo urodzi dziecko z niepełnosprawnością albo urodzi dziecko z nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Jak istotnym elementem jest empatia i to, w jaki sposób traktujemy drugiego człowieka.

Szersze informację dostępne są w Rekomendacjach metodycznych i organizacyjnych: Asystentura Rodziny w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z którymi warto się zapoznać.