Szanowni Państwo

Prezydent Miasta Głogowa wraz z Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Asystentów Rodziny, mają przyjemność zaprosić Państwa na VI Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodzin. Gospodarzem tegorocznego wydarzenia jest Miasto Głogów.

Zgodnie z kilkuletnią tradycją – Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny – posłuży do poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z rodziną, mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Będzie też okazją do kontynuacji dyskusji o profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny, prezentacji dobrych praktyk w tym obszarze. Istotnym elementem Zlotu jest również integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny z całej Polski, warsztatowa wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami, teoretykami oraz innymi profesjonalistami działającymi w obszarze asysty rodzinnej.

Temat przewodni tegorocznego Zlotu to Współpraca asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym”

MIEJSCE V ZLOTU : Młodzieżowy Ośrodek Kultury w Głogowie, Plac Konstytucji 3 Maja 2 – Głogów.

W ramach VI Zlotu zaplanowaliśmy cykl dwudniowych zajęć, obejmujących wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne, które odbędą się w terminie od 14 września 2017 roku do 15 września 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. Do udziału zapraszamy asystentów rodziny, pracowników socjalnych z terenu całego kraju oraz wszystkie osoby zawodowo zaangażowane w pracę z dzieckiem i rodziną.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w VI Ogólnopolskim Zlocie Asystentów Rodzin, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. O udziale w konferencji decydować będzie kolejność rejestracji. Prosimy jednak o zgłaszanie maksymalnie 2 pracowników z jednej instytucji/organizacji (asystent rodziny, pracownik socjalny). Wierzymy, że dzięki temu udział w konferencji będzie możliwy dla przedstawicieli jak największej liczby instytucji z całej Polski.

Udział w wydarzeniu jest odpłatny. Opłata za udział jednej osoby wynosi 85 zł brutto. W ramach opłaty zapewniamy: udział w konferencji (sesje plenarne, warsztaty, panele dyskusyjne), w tym przerwy kawowe i lunche, materiały konferencyjne oraz spotkanie integracyjne przy kolacji połączone z wymianą doświadczeń. Noclegi, koszty dojazdów oraz śniadania – uczestnicy pokrywają samodzielnie. Po wysłaniu karty zgłoszeniowej i zakończeniu terminu rekrutacji otrzymają Państwo informacje niezbędne do dokonania przelewu.

Na Państwa zgłoszenia oczekujemy do dnia 30 czerwca 2017 roku, które należy przesłać na adres:

kontakt@osar.com.pl

Po 7 lipca 2017 roku otrzymacie Państwo informację z numerem konta, na który należy wpłacić kwotę za udział w Zlocie.

Do 31 sierpnia 2017 roku będzie możliwa rezygnacja ze Zlotu oraz zwrot pieniędzy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładkach :

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z jedną z poniższych osób:

  1. Agnieszka Macyk, e-mail: a.macyk@osar.com.pl , tel. 512-152-386
  2. Marta Trybuś, e-mail: marta.trybus@osar.com.pl, tel. 514-792-655