Szanowni Państwo

Prezydent Miasta Ostrołęka wraz z Zespołem Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce, Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Asystentów Rodziny, mają przyjemność zaprosić Państwa na VII Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodzin. Gospodarzem tegorocznego wydarzenia jest Miasto Ostrołęka.

Celem corocznie organizowanego Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny jest poszerzanie wiedzy i umiejętności w wielu zakresach związanych z obszarami pracy. Z roku na rok jest coraz szerszą formą dyskusji w profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny oraz prezentacji dobrych praktyk. Duże znaczenie ma również integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny z całej Polski oraz wymiana doświadczeń między praktykami, teoretykami w obszarze asysty rodzinnej i pomocy społecznej.

Temat przewodni tegorocznego Zlotu to „Kierowanie zespołem asystentów rodziny w kontekście współpracy z instytucjami pomocowymi”.

MIEJSCE VII ZLOTU: Ostrołęckie Centrum Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 23, 07-410 Ostrołęka.

W ramach VII Zlotu zaplanowaliśmy cykl dwudniowych zajęć, obejmujących wykłady, oraz warsztaty , które odbędą się w terminie od 10 września 2018 roku do 11 września 2018 roku w Ostrołęckim Centrum Kultury. Do udziału zapraszamy asystentów rodziny wraz z kierownikami oraz wszystkie chętne osoby zawodowo zaangażowane w pracę z dzieckiem i rodziną.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w VII Ogólnopolskim Zlocie Asystentów Rodzin, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. O udziale w konferencji decydować będzie kolejność rejestracji. Prosimy jednak o zgłaszanie maksymalnie 2 pracowników z jednej instytucji/organizacji (asystent rodziny oraz kierownik). Wierzymy, że dzięki temu udział w konferencji będzie możliwy dla przedstawicieli jak największej liczby instytucji z całej Polski.

Udział w wydarzeniu jest odpłatny. Opłata za udział jednej osoby wynosi 90 zł brutto. W ramach opłaty zapewniamy: udział w konferencji (sesje plenarne, warsztaty), w tym przerwy kawowe i lunche, materiały konferencyjne oraz spotkanie integracyjne przy kolacji połączone z wymianą doświadczeń. Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny, którzy opłacili tegoroczną składkę członkowską za udział w Zlocie wnoszą opłatę 75 zł i mają pierwszeństwo podczas zapisów.

NIE MA MOŻLIWOŚCI OPŁATY ZA ZLOT PO JEGO ZAKOŃCZENIU. DOKONANA WPŁATA JEST OSTATECZNYM POTWIERDZENIEM UCZESTNICTWA.

Noclegi, koszty dojazdów oraz śniadania – uczestnicy pokrywają samodzielnie.

Po wysłaniu karty zgłoszeniowej i zakończeniu terminu rekrutacji otrzymają Państwo informacje niezbędne do dokonania przelewu.

Na Państwa zgłoszenia oczekujemy do dnia 01 LIPCA 2018 roku, które należy przesłać na adres: kontakt@osar.com.pl . Liczba miejsc ograniczona.

Po 9 lipca 2018 roku otrzymacie Państwo informację z numerem konta, na który należy wpłacić kwotę za udział w Zlocie.

Do 26 sierpnia 2018 roku będzie możliwa rezygnacja ze Zlotu oraz zwrot pieniędzy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładkach :

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z jedną z poniższych osób:

Rejestracja i opłaty:

Agnieszka Macyk, e-mail: a.macyk@osar.com.pl , tel. 512- 152- 386

Program:

Wioletta Tabor, e-mail: zpwdz@onet.pl, tel. 537 003 983

Miejsca noclegowe:

  1. Ewelina Ziemak, tel. 531 775 262

  2. Anna B. Ruszczyk, tel. 794 442 433